д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Підприємництво» Одеського національного морського університету Г.С. Махуренко (гол. редактор)

e-mail address: makhurenko@mail.ru

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри національної економіки Національного університету «Одеська юридична академія»  О.М. Кібік (заст. гол. редактора)

e-mail address: kibik@ukr.net

канд. економ. наук., доц., доцент кафедри «Підприємництво» Одеського національного морського університету Ю.О. Наврозова (відп. секретар)

e-mail address: yuliana_docent@hotmail.com

 

канд. економ. наук., доц., доцент кафедри «Підприємництво» Одеського національного морського університету М.В. Матвієнко (техн. секретар)

e-mail address: marinimus029@gmail.com

 д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Менеджмент і маркетинг» Одеського національного морського університету М.Я. Постан (Голова редколегії)

e-mail address: postan@ukr.net

 д-р економ. наук, проф. кафедри транспортного бізнесу, Московського державного університету шляхів сполучення П.В. Куренков (Росія)

e-mail address: petrkurenkov@mail.ru

 PhD, проф. професор кафедри економіки домашніх господарств та екології Афінського університету Арокопіо Дж. Маліндретос (Греція)

e-mail address: gmal@hua.gr 

д-р економ. наук, проф., професор Щецинського Технологічного університету  М. Плючинський (Польща)

e-mail address:  michal.plucinski@wzieu.pl.

д-р економ. наук., проф., завідувач кафедри «Економіка і фінанси» Одеського національного морського університету В.В. Жихарєва

e-mail address: v.zhihareva@gmail.com

 д-р економ. наук, проф., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України О.М. Котлубай

e-mail address: alexeykotlubay@list.ru

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Управління логістичними системами і проектами» Одеського національного морського університету І.О. Лапкіна

e-mail address: lapkina@ukr.net

 д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Економічна теорія і підприємництво на морському транспорті» Національного університету «Одеська морська академія М.Т. Примачов

e-mail address: prima.nik1@yandex.ru

 д-р економ. наук, проф., проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» Н.І. Чухрай

e-mail address: chuhraj@polynet.lviv.ua

 д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Економіка та облік» Харківського  торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Н.В. Якименко-Терещенко

e-mail address: mtk_gd@ukr.net