Рік заснування: 1996.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3969 від 21.01.2000.

Фахова реєстрація у ВАК України: Пост. №1-05/709 від 09.06.1999.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Галузь науки: Управління та адміністрування, економіка.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

pISSN: 2226-1915. eISSN 2415-3893

DOI: http://dx.doi.org/10.31375/2226-1915

У збірнику подаються наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу у галузі транспорту, його підприємств та організацій транспортної інфраструктури. Розглядаються різноманітні аспекти функціонування транспортної галузі та її підприємств, менеджменту морських перевезень, портової та інших видів діяльності, підвищення ефективності діяльності на транспорті та в обслуговуючих його підприємствах й організаціях.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів вчених ступенів, спеціалістів, котрі займаються розв’язанням проблем економіки, управління та підприємницької діяльності на транспорті та суміжних з ним галузях народного господарства.

Збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 р., Додаток 9).

ІНДЕКСУВАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ ТА НАУКОМЕТРИКА