Цілі та проблематика

Програмні цілі (основні принципи): публікація оригінальних і оглядових робіт з основних проблем економіки, менеджменту та підприємництва на транспорті. Сприяння підвищенню науково-теоретичної, навчально-методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших навчальних закладів та спеціалістів економіко-управлінського профілю.

Завдання і основні цілі видання: популяризація новітніх досягнень економіки, управління та підприємництва на транспорті і обмін передовим досвідом у науковій сфері, сприяння економіко-управлінської освіти з урахуванням специфіки транспортної галузі, обговорення проблем підготовки і підтримки молодих вчених.

Проблематика журналу: економіка підприємства, транспортної галузі, економіко-математичне моделювання бізнес-процесів, менеджмент, підприємництво, біржова діяльність, логістика. Розглядаються різні аспекти функціонування транспортної галузі та її підприємств, управління морським транспортом, портовими та іншими видами діяльності, підвищення ефективності транспорту та його обслуговуючих підприємств та організацій.

Категорії читачів: науковці, співробітники підприємств транспорту, інших державних органів, практикуючі економісти, менеджери, бізнесмени, студенти, слухачі навчальних закладів і факультетів економіко-управлінського профілю.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

  • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
  • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
  • подвійне «сліпе» рецензування статей;
  • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
  • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
  • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
  • чітке дотримання графіку виходу журналу.