Вибір критеріїв економічної ефективності при економічному обгрунтуванні суднобудівних проектів


  • G. A. Versanova Одесский наииональний морской университет
Ключові слова: інвестиційний проект, ануїтет, життєвий цикл суден, ставка дисконту, економічна доцільність

Анотація

У статті проаналізовані обов'язкові умови і параметри, які характеризують як сам інвестиційний проект, так і якість аналізу при його впровадженні. Були визначені критерії оцінки інвестиційних проектів в залежності від життєвого циклу суден. Були обрані критерії, які необхідно враховувати при виборі проектів для аналізу (при наявності декількох альтернативних проектів).

Посилання

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: МП «Итем» ЛТД, 1995. – 448 с.

2. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

3. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В.Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

4. Краев В.И. Экономическая оценка инвестиций на водном транспорте / В.И. Краев, Т.А. Пантина. – СПб.: СПбГПУ, 2003. – 299 с.

5. Кулаев Ю.Ф. Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте: Учебнометодическое пособие / Ю.Ф. Кулаев. – К.: Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

6. Методические рекомендации по подготовке проектов, к реализации которых привлекаются иностранные инвесторы. Утверждены коллегией Минэкономики Украины (Протокол № 716 от 19.12.1994). – К., 1994. – 20 с.

7. Ніхбахт Е. Фінанси / Е. Ніхбахт, А. Гроппелі. – К.: Основи, 1993. − 383 с.

8. Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: Монография. – Одесса: ИПРЕЕД НАН Украины, 2010. – 480 с.

9. Экономическое обоснование проектных решений: Справочник / Под общ. ред. Н.П. Любушин. – Л.: Судостроение, 1990. – 501 с.

Переглядів анотації: 76
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2017-05-05