Перспективи та проблеми розвитку прибережних перевезень в дунайському регіоні


  • E. V. Trostyanetska Одеський національний морський університет
  • A. V. Ursulenko Одеський національний морський університет

Анотація

В статті досліджено основні проблеми та перспективи розвитку прибережних перевезень в Дунайському регіоні. Визначено причини, чому регіон українського Придунав’я в сучасних умовах віднесено до депресивних регіонів, проведено аналіз розвитку річкових перевезень в країні, надано приклад сучасного європейського досвіду розвитку річкових портів та визначенні перспектив розвитку прибережних перевезень в Дунайському регіоні.

Посилання

1. Буркинский Б.В. Обеспечение судоходства: Украинское Придунавье – Черное море / Б.В. Буркинский // Наша газета. − 2002. − № 26. − С. 5.

2. Транспортная система Придунайского региона в контексте активизации евроинтеграционных процессов / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, М.И. Котлубай, Н.Т. Примачев, О.Е. Рубель. − Одесса: Институт проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины, 2003. − 38 с.

3. Рубель О.И. Институционные основы экологизации формирования устойчивого транспортнокоммуникационного развития дунайского региона / О.И. Рубель //Экономика: Реалии времени. − № 1. − 2011. – С. 128-133.

4. Баришнікова В.В. перспективи розвитку прибережних перевезень в приморських регіонах України / В.В. Баришнікова: V Міжнародна наук.практ. конф. «Управління інноваційним процесом в Україні». − 2223 травня 2014 року. − Львів [Електронний збірник тез].

5. Филипенко А.О., Михайлюк О.Л., Сербіна Ю.В., Баришнікова В.В. Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку приморських регіонів України / А.О. Филипенко, О.Л. Михайлюк, Ю.В. Сербіна, В.В. Баришнікова // Аналітична записка. Регіональний філіал Національного Інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. – Одеса: Фенікс, 2014. – 110 с. [Електроний ресурс]. – Pежим доступу: http://od.niss.gov.ua/articles

6. Постанова Кабінету Міністрів України. Про затвердження «Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382011

7. Закон України «Про морські порти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/470917

8. Закон України «Про концесії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ show/99714

9. SHORT SEA SHIPPING IN EUROPE, EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT (ECMT), M. StratosPapadimitriou.

10. WHITE PAPER. European transport policy for 2010: time to decide. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 12.9.2001

11. Український річний флот [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrrichflot.ua/ua

12. Киотский протокол [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://files.schoolcollection. edu.ru/ dlrstore/ f8215646c95a9368af090abe72c6c78c/1012528A.htm

Переглядів анотації: 90
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2017-05-30