Альтернативна цінова стратегія в портовій сфері


  • M. Matviienko Одеський національний морський університет
Ключові слова: ціна портової продукції, методи ціно-утворення, шляхи підвищення ефективності ціноутворення, політика ціноутворення, стратегія ціноутворення

Анотація

Розглядаються стратегії ціноутворення в портовій сфері, можливі альтернативи цінової поведінки, що визначають виживання підприємства портового комплексу на ринку, специфіка активного та пасивного ціноутворення, структурні складові ціни на продукцію підприємств портової діяльності. Порти розглядаються в якості економічних каталізаторів для регіонів розташування, де агрегація послуг і результати діяльності породжують вигоди і соціально-економічний добробут. В статті проаналізовано проблеми побудови стратегії ціноутворення і шляхи підвищення ефективності цінової політики. Проведений аналіз сприятиме підвищенню ефективності сучасних методів та підходів до формування ціни на продукцію портового комплексу.

Посилання

1. Закон України «Про морські порти України» // Відо-мості Верховної Ради України. – 2013. – № 7. – Ст. 65.

2. Вилюнский Г.Б. Управление морским портом: Научно-практ. изд. / Г.Б. Вилюнский, И.Н. Гончаров, Ю.Ю. Крук, Е.Д. Крушкин. − Одесса: Феникс, 2010. − 428 с.

3. Иванова Р.Х. Корректировка цен на товары массо-вого потребления в связи с инфляционными процес-сами: Зб. наук. праць Східноукраїнського національ-ного університету «Маркетинг: теорія і практика». – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2001. – С. 38-42.

4. Слєпов В.А. Ціноутворення / В.А. Слєпов. – М.: Економіст, 2007. −574 с.

Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2017-05-15