Вибір альтернативної стратегії для одеського морського торговельного порту


  • N. Kovalenko Одеський національний морський університет
  • V. Karpova Одеський національний морський університет
Ключові слова: стратегія витрат, концепція розвитку, підприємство, морський порт

Анотація

У статті проаналізовано нинішній стан Одеського морського торговельного порту. Автором виділено стратегію лідерства за витратами, яка полягає в орієнтації на широкий ринок і обробці товарів у великій кількості, при цьому мінімізуються витрати і пропонуються нижчі ціни. SPACEаналіз показав, що морський порт знаходиться в квадранті «Конкурентного середовища». Автором доведена ефективність використання стратегії лідерства за витратами, яка сприятиме обробці великої кількості вантажу та більшій його перевалці.

Посилання

1.Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. − 2е изд., перераб. и доп. − М.: Гардарика, 1998. − 296 с.

2. Забєлін П.В. Основи стратегічного управління / П.В. Забєлін, Н.К. Мойсєєва. – М.: Інформаційновпроваджувальний центр «Маркетинг», 2000.

3. Зайцев Л.Г. Стратегічний менеджмент: Підручник / Л.Г. Зайцев, М.І. Соколова. – М.: Економіст, 2004.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ.; Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. − 736 с.

5. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / М. Портер. – М.: Международ, отношения, 1993. − 896 с.

6. Наврозова Ю.А. Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятия / Ю.А. Наврозова, И.Д. Лисова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 37. – Одеса: ОНМУ, 2011. – С. 159-168.

7. Електронний ресурс. – Режим доступу: http:// transportjournal.com/news/vodnitransport

Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2017-05-15