Вплив змін на глобальному ринку праці моряків на роботу крюїнгових компаній в Україні


  • О. Danchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-7467-4866
Ключові слова: крюїнгова компанія, ринок праці моряків, моряки, попит на моряків, пропозиція моряків

Анотація

В статті досліджено ситуацію на глобальному ринку праці моряків на основі аналізу звітів досліджень, які проводилися кожні 5 років з  1990 до 2015 років. Основна увага приділена останньому звіту Manpower Report 2015. Визначено зростання кількість моряків які працюють на суднах світового морського торговельного флоту. Підкреслено тенденцію зростання частки офіцерів в загальній кількості моряків, що повинно бути враховано при визначенні напрямків розвитку крюїнгових компаній.

Виявлено, що за останні роки на ринку праці моряків скоротилася частка розвинених країн, країн Східної Європи, Африки, Латинської Америки і навіть Індійського субконтиненту. Але при цьому різко зросла частка країн Далекого Сходу, на що требо звернути особливу увагу українським крюїнговим компаніям, ефективність яких прямо залежить від попиту на українських моряків.

Досліджена структура попиту на моряків за типами суден. Визначено, що найбільша потреба в моряках спостерігається на генеральні судна та балкари. Робота в складі екіпажу на певних спеціалізованих суднах вимагає додаткових сертифікатів, на що треба звертати увагу при пошуку та підборі моряка крю–менеджерами крюїнгових компаній

Підкреслено, що в найближчому майбутньому на глобальному ринку праці моряків прогнозується нестача 16,5 тис. офіцерів і надлишок 119 тис. рядових. В загальному обсязі 6,6 % моряків є надлишком, але вони не мають необхідної кваліфікації. Це підкреслює один з перспективних варіантів розвитку для крюїнгових компаній – підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації моряків у власних тренінгових центрах.

Біографія автора

О. Danchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри підприємництва та туризму

lexdanuniversal@gmail.com

Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Посилання

1. International Chamber of Shipping Annual Review. URL: http://www. ics-shipping.org/docs/default-source/ICS-Annual-Review-2017/ics-annualreview-2017.pdf?sfvrsn=10
2. MANPOWER REPORT. The global supply and demand for seafarers in 2015. URL: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/ safety-security-and-operations/manpower -report-2015-executive-summary. pdf?sfvrsn=16
3. Ильницкий К. Украина заняла шестое место среди стран-поставщиков моряков // Порты Украины. 2016. № 4. С. 32-33.
4. Миюсов М.В. Глобальные морские перевозки и их кадровое обеспечение. Доклад профессора Миюсова М.В. URL: http://www.midships.ru/ articles/ Miyusov_Rector_ONMA_report_ 2011.html
5. Sustainable and Quality Manpower Supply for Shipping Industry: System Approach Submitted by The International Association of Maritime Universities (IAMU) on 22 December 2015. URL: http://www.imo.org/en/ About/ strategy/Documents/NGOs%20-%20tdc/IAMU%20-%20Input%20to%20 TDCs.pdf
6. Жихарева В.В. Глобальный рынок труда моряков: проблемы и решения // Економічні інновації. Одеса: Вид-во ОНМУ, 2012. Вип. 47.С. 53-62.
7. Лысенко Н. Особенности современного развития мирового торгового флота // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2012. № 38. С. 36-45.
8. Ширяєва Л.В., Онешко С.В., Загороднюк І.О. Сучасні тенденції розвитку крюїнгового ринку Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса: ОНМУ. 2018. 4(65). С. 112-124. DOI 10.31375/ 22261915-2018-4-112-124.
9. Guy Sulpice. Study on eu seafarers employment final report // European Commission Directorate-General for mobility and transport Directorate C – Maritime transport. URL: https://ec.europa.eu/transport /sites/transport/ files/ modes/maritime/studies/doc/2011-05-20-seafarers-employment.pdf
10. BIIMCO // IISF MANPOWER 2005 UPDATE The worldwide demand for and supply of seafarers. URL: https://trove.nla.gov.au/work/ 19837891? q&versionId=23336410
11. MANPOWER 2010 UPDATE The Worldwide Demand for and Supply of Seafarers // BIMCO/ISF. 2010. 117 p.
12. Manning – 2010/11: Annual Report // Drewry Publishing. – London, 5 November 2010. 56 p.
REFERENCES
1. International Chamber of Shipping Annual Review (2017). Retrieved from: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/ICS-Annual-Review-2017/ ics-annual-review-2017.pdf?sfvrsn=10.
2. Manpower Report. The global supply and demand for seafarers in 2015 (2015). Retrieved from: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/ resources/safety-security-and-operations/manpower-report-2015-executivesummary.pdf ?sfvrsn=16.
3. Ilnitskiy, K. (2016). Ukraina zanyala shestoe mesto sredi stran – postavshchikov moryakov [Ukraine ranked sixth among the countriessuppliers of sailors]. Portyi ukrainyi – Ports of Ukraine, 32-33 [in Russian].
4. Miyusov, M.V. (2011) Globalnye morskie perevozki i ikh kadrovoe obespechenie [Global shipping and their staffing]. Retrieved from: http://www.midships.ru/articles/Miyusov_Rector_ONMA_report_ 2011.html [in Russian].
5. Sustainable and Quality Manpower Supply for Shipping Industry: System Approach Submitted by The International Association of Maritime Universities (IAMU) on 22 December 2015. Retrieved from: http://www.imo.org/en/About/strategy/Documents/NGOs%20%20tdc/IAMU %20-%20Input% 20to%20TDCs.pdf.
6. Zhikhareva, V.V. (2012). Globalnyy rynok truda moryakov: problemy i resheniya [Global Seafarers Labor Market: Problems and Solutions]. Yekonomіchnі іnnovatsії – Economic innovation, 53-62 [in Russian].
7. Lyisenko, N. (2012). Osobennosti sovremennogo razvitiya mirovogo torgovogo flota [Features of the modern development of the world trading fleet]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of management and entrepreneurship methods on transport, 36-45 [in Russian].
8. Shiryaєva, L.V., Oneshko, S.V. & Zagorodnyuk, І. (2018) Suchasnі tendentsії rozvitku kryuїngovogo rinku [Modern trends in the development of the crewing market].Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na trans-portі – Development of management and entrepreneurship methods on transport, 112-124 [in Ukrainian] DOI10.31375/2226-1915-2018-4-112124.
9. Guy Sulpice (2011). Study on eu seafarers employment final report. European Commission Directorate-General for mobility and transport Directorate C – Maritime transport. Retrieved from https://ec.europa.eu/ trans port / sites/transport/files/ modes/maritime/studies/doc/2011-05-20seafarers- employment. pdf
10. BIIMCO / IISF MANPOWER 2005 UPDATE (2005). The worldwide demand for and supply of seafarers. Retrieved from https://trove.nla.gov.au/work/ 19837891?q&versionId=23336410.
11. MANPOWER 2010 UPDATE The Worldwide Demand for and Supply of Seafarers (2010). BIMCO/ISF, 117.
12. Manning-2010/11: Annual Report (2010). Drewry Publishing. – London, 56.

Переглядів анотації: 210
Завантажень PDF: 234
Опубліковано
2019-06-14