Управління проєктами agile-спеціалістами


  • K.L. Semenchuk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1808-448X
Ключові слова: управління проєктами, проєкт, Agile-спеціалісти, Класифікатор професій, проєктний менеджер

Анотація

У роботі проаналізовані тенденції розвитку проєктів і програм, що характеризуються діджіталізацією, глобалізацією, переходом до Agile-трансформації та проєктизації бізнесу. Розглянуто перелік професій, які відносяться до сфери управління проєктами, серед яких виділено найважливиші з точки зору
позицій сьогодення: проєктний менеджер, куратор проєкту, координатор, адміністратор, спеціалісти у різноманітних областях управління проєктами. Розкритий зміст обов’язків до кожної позиції. Agile-спеціалісти дозволяють використовувати зміни для забезпечення замовника проєкту конкурентними перевагами. На даний момент існує потреба в компетентних Agile-спеціалістах, які повинні володіти здатністю до постійного розвитку, мати мотивацію до адаптації та росту, що стимулює команду проєкту до цих змін. Для того щоб уникнути некомпетентності учасників, нерозуміння їх ролей та визначити вимоги до виконавців при використанні гнучких методологій в проєктах, необхідні компетенції розподілені за групами та виконано опис змісту компетенцій відносно до Agile-спеціалістів. Agile − це концепція світогляду, орієнтована на цінність кожного учаснику проєкту, зміст якої концентрується на тому, що люди важливіше, ніж процеси та інструменти. Багато команд на сьогоднішній день
намагаються впровадити Agile, однак такий підхід вимагає перебудувати своє мислення на «гнучке». Адже Agile працює в разі, якщо кожен учасник однаково важливий і однаково готовий адаптуватися до динамічного середовища і постійних змін. Наразі, не існує універсального «рецепту» як бути гнучким − існує лише певний інструментарій, який допомагає це реалізувати.

Біографія автора

K.L. Semenchuk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.т.н., доцент, доцент кафедри «Управління логістичними системами та проєктами»

Посилання

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / PMI, Sixth edition, 2017. 976 p. [in English].
2. Руководство IPMA ICB4 в мире Agile / под редакцией С.Д. Бушуева, 2018. 72 с. [in Russian].
3. Рейтинг лучших профессий по версии Glassdoor, 25.01.2017.URL: https://hightech.fm/2017/01/25/glassdoor-2
4. Лапкина И.А., Павловская Л.А., Болдырева Т.В., Шутенко Т.Н. Проектный анализ. Теоретические основы оценки проeктов на морском транспорте. Одесса: ОНМУ, 2008. 367 с. [in Russian].
5. Лапкіна І.О., Семенчук К.Л. Управління процесами в проєкті: Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2014. 115 с. ISBN 978-966-7716-74-5.
6. Семенчук К.Л. Стратегічний менеджмент. Практикум з обґрунтування стратегічних рішень для транспортних підприємств: Навчальний посібник. Одеса: ОНМУ, 2012. 228 с.
7. Lapkina I. Risk management in syllabuses of Оdessa National Maritime University / Risk management and assessment for prevention of ecological and technological risk in the Black Sea basin. 09-12 July 2015, Burgas, Project 2.2.21.73194.264 «Creation of Interuniversity center for risk management and assessment for prevention of ecological and technological risk in the Black Sea basin. Joint Operational Programme «BLACK SEA BASIN» for Romania. – Conctanṱa: Editura Nautica, 2015. P. 504-505. ISBN 978-606-681-069-2 [in English].
8. Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Том 1: монографія / [авт.кол.: С.В. Руденко, І.О. Лапкіна, Т.А. Ковтун, А.В. Бондар, В.Ю. Смрковська та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 188 с. DOI 10. 21893/2616-8936.2018-01.
9. Проєктний та логістичний менеджмент: нові знання на базі двох методологій. Том 2: монографія / [авт.кол.: І.О. Лапкіна, В.О. Андриєвська, В.Ю. та ін.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019. 242 с. DOI: 10.21893/2616-8936.2019-02.
10. ICB. IPMA Competence Baseline, IPMA, Version 3.0, 2006. 199 p. [in English].
11. Competence profiles, Certification levels and Functions in the project management field (based on ICB version 3). Van Haren Publishing. NL 2010. 56 p. [in English].
12. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проєктами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проєктного менеджмента (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1). Изд. 2-е. К.: ІРІДІУМ, 2010. 208 с. [in Russian].
13. Класіфікатор професій України ДК 003:2010, 01.10.2015. URL: https://buhgalter911.com/ spravochniki/ klassifikatory/klasifikator-profesiy
14. В Давосе обсуждали необходимость мировой революции по переобучению кадров: причина. 26.01.2020. URL: https://rubryka.com/ru/2020/01/26/ retrainingpersonnel-davos

Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 146
Опубліковано
2020-06-02