Інтеграційний потенціал структур морського бізнесу в умовах кризи


  • O. Kibik Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9587-578X
  • Yulia Khaiminova Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4557-7500
  • I. Primachenko Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна
Ключові слова: морський бізнес, інтеграція, інтеграційний потенціал, криза, загрози

Анотація

Метою дослідження є виявлення основних чинників, що обумовлюють формування та розвиток інтеграційного потенціалу економічних агентів на прикладі структур морського бізнесу в умовах кризи.
Доведено, що для структур морського бізнесу, є важливим сформувати, оцінити та своєчасно адаптувати свій інтеграційний потенціал до умов діяльності, зокрема у кризовій ситуації. Адаптацію структур морського бізнесу до умов інтеграційної діяльності в умовах кризи слід здійснювати з врахуванням системи зовнішніх та внутрішніх загроз. До основних загроз віднесено недосконалість та
нестабільність системи правового забезпечення інтеграційної діяльності, політичну нестабільність, недосконалість системи державного регулювання ринкових відносин, підвищення інтенсивності конкуренції, ресурсні обмеження тощо. Рівень та масштаби функціонування, етап життєвого циклу та інші чинники визначають ефективність інтеграційної діяльності економічного агента. Суттєвою загрозою ефективному функціонуванню інтегрованих структур у сфері морського бізнесу визначено розбіжності у стратегіях розвитку її учасників. Враховуючи роль морської галузі у формуванні світової системи транспортування, доведено важливість врахування позитивних та негативних наслідків
інтеграційної діяльності за участю структур морського бізнесу.

Біографії авторів

O. Kibik, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки

Yulia Khaiminova, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

доцент кафедри національної економіки

I. Primachenko, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

доцент кафедри національної економіки

Посилання

1. Review of Maritime Transport 2019. URL: https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf
2. Войтович Р. В. Глобальна інтеграція як нова форма суспільного розвитку: Зб. наук. праць НАДУ при Президентові України. 2010. № 2. С. 3-15.
3. Sidorov V., Pasmor M. Regional economic integration // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. C. 90-97.
4. Шпак Н. Дослідження впливу інтеграції на показники учасників міжнародної економічної системи // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2018. (4(65). С. 134-149. DOI: https://doi.org/
10.31375/2226-1915-2018-4-134-149
5. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 832 с.
6. Примачев Н.Т., Кузьменко Е.М. Проблемы управления устойчивостью глобального рынка морской торговли // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2019. № 2. С. 16-27. DOI https://doi.org/10.31375/2226-1915-2019-2-16-27
7. Котлубай О.М., Познанська І.В., Липинська О.А. та інші. Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі: монографія. Одеса, 2013. 206 с
8. Примачова Н.М., Колегаєв І. Інноваційні технології в інтеграційних стратегіях морської транспортної індустрії // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць, 2020.
1 (70).
9. Кібік О.М., Котлубай В.О., Хаймінова Ю.В., Редіна Є.В. Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України: Монографія. Одеса, 2015. 160 с.
10. Енциклопедичний словник з державного управління / Уклад. Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
11. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2019 рік. Результати та плани. Україна – Європа. URL:http://eu-ua.org/sites/default/files/inline/files/zvit_implementation-2019-4.pdf
12. Азінг Р. Європеїзація та інтеграція: концепти дослідження ЄС // Європейська інтеграція / Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох / Пер. з нім. М. Яковлєва. К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. 394 с.
13. Review of Maritime Transport – 2010. Report by the UNCTAD secretariat. United Nations Сonference on Trade and Development. URL: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
14. Annual Review 2020. URL: https://www.brsbrokers.com/assets/review_splits/BRS_Review_2020_.pdf
15. Commentary of market. URL: https://www.sea-intelligence.com.

Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2020-06-02