Аналіз внутрішніх інвестицій та рівня добробуту громад у провінції Папуа


  • Arung Lamba Університет Чендравасіх, Камболкер-Перумнас III, Ябансай, херам, місто Джаяпура, Папуа 99224, Індонезія https://orcid.org/0000-0002-2443-5354
Ключові слова: рівень добробуту громад, внутрішні інвестиції, добробут суспільства, регіональний рівень доходу

Анотація

Метою цього дослідження є підкреслення та вимірювання впливу інвестицій на місцевому рівні на: 1) рівень безробіття, 2) рівень бідності; 3) рівень регіонального доходу; 4. а) вплив внутрішніх інвестицій безпосередньо на рівень добробуту; б) вплив рівня бідності; в) бідності та; г) регіонального доходу на рівень добробуту громади, який знаходиться в провінції Папуа. У роботі використовуються методи інференційної статистики. Результати досліджень показують, що: 1) спостерігається зворотний вплив величини внутрішніх інвестицій на рівень безробіття; 2) існує односпрямований вплив внутрішніх інвестицій на рівень бідності; 3) існує односпрямований вплив внутрішніх інвестицій на високий регіональний дохід; 4) вплив змінних на добробут: а) немає суттєвого впливу внутрішніх інвестицій безпосередньо на процвітання громади; б) існує зворотний ефект від рівня безробіття на рівні добробуту громади; в) існує зворотний ефект від рівня бідності на рівень добробуту громади; г) існує обернено пропорційний односпрямований вплив рівня регіонального доходу на рівень добробуту громади.

Біографія автора

Arung Lamba, Університет Чендравасіх, Камболкер-Перумнас III, Ябансай, херам, місто Джаяпура, Папуа 99224, Індонезія

Факультет економіки і бізнесу

Посилання

1. Badan Pusat Statistik. (2018). Pendapatan Regional Papua Tahun 2010. Papua: BPS dan BAPPEDA Provinsi Papua.
2. Bappenas. (2004). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah (Vol.1 No.). Jakarta: Info Kajian Bappenas
3. DARWANTO, & YUSTIKASARI, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. SNA X Makassar. https://doi.org/10.1007/s13398- 014-0173-7.2
4. Dernburg, T. F. (2010). Makroekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan (edisi 8; Penerjemah: Karyaman Muchtar, ed.). Jakarta: Erlangga.
5. Eriyanto. (2001). Analisis Wacana. Yogyakarta: LKiS.
6. Fisher, R. C. (2018). State and Local Public Finance. In State and Local Public Finance. https://doi.org/10.4324/9781315718729
7. Halim, A. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. In UPP AMP YKPN.
8. Hasriani. (2017). Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pembangunan Melalui Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Sulsel. PPS- Unhas.
9. Lamba, A., Novan, R., Lamba, R. A., & Patma, K. (2020). The Impact of Economic Growth and Capital Expenditures in Supporting Quality Human Development. Journal of Economics and Sustainable Development.
10. Mardiasmo. (2000). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001. Seminar Isu Terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. Yogyakarta: Makalah Seminar, HIMMEP UGM.
11. Mustafa. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap PDRB di Kota Samarinda. PPS-Unhas, Makassar.
12. Ridwan. (2018). Pengaruh PMA dan PMDN Melalui PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan. PPS-Unhas.
13. Suparmoko, M. (2012). Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah (edisi 3). Yogyakarta: ANDI.
14. Suryahadi, & Sumarto. (2011). Desentralisasi dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Kumpulan Pemikiran (Edisi 2). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
15. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). Economic Development (Edition 8t). United Kingdom: Pearson Education Limited.
16. Whitaker, W., & Federico, R. (2007). Social Welfare In Today’s World (Second Edi). New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Переглядів анотації: 134
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2021-03-31