Dry bulk freight market research based on correlation and regression analysis


  • S. Onyshchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
  • A. Onyshchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-0110-3787
Ключові слова: фрахтові ставки, балкери Panamax, модель, ринкові детермінанти, морські перевезення, прогноз.

Анотація

Застосування кореляційно-регресійного аналізу для вивчення фрахтових ставок демонструє досить хороші результати, що підтверджується відповідними оцінками існуючих моделей. Однак вплив кожного фактора на фрахтові ставки по-різному в різні періоди часу. Крім того, у подібних дослідженнях важливо орієнтуватися на певний сегмент фрахтового ринку, щоб отримати математичну модель, що відображає специфіку цього сегмента. Метою дослідження є розробка методологічних засад застосування кореляційно-регресійного аналізу до фрахтових ставок на прикладі Baltic Panamax Index.

Було запропоновано різні структури моделі лінійної регресії для фрахтових ставок з відповідною деталізацією ринкових детермінант, покладених у її основу. Визначено, що кожен сегмент фрахтового ринку має певну специфіку попиту, а також конкуренцію з іншими сегментами, що необхідно враховувати при побудові регресійних моделей. Запропоновані ідеї були використані до сегменту балкерів Panamax. Ця категорія суден обслуговує в основному зерно, вугілля та руду; таким чином, ці три типи вантажів включені у модель як детермінанти попиту. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановлено та математично описано залежність фрахтових індексів від набору основних детермінант фрахтового ринку на прикладі Baltic Panamax Index.

Було розглянуто два підходи – регресійний аналіз вихідних даних та логарифмічно перетворених даних. Незалежно від того, застосовується перший підхід з вихідними даними або другий з логарифмічно перетвореними даними, результати підтверджують використання регресійного аналізу для встановлення взаємозв'язку між фрахтовими індексами (фрахтовими ставками) та набором основних детермінант фрахтового ринку.

Біографії авторів

S. Onyshchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри «Експлуатація флоту та технології морських перевезень»

A. Onyshchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студентка, освітня програма «Організація перевезень та керування на транспорті»


Переглядів анотації: 110
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-05-31