Удосконалення мотивації праці в системі управління підприємством


  • E. V. Trostyanetska Одеський національний морський університет
  • G. Y. Gupalyuk Одеський національний морський університет
Ключові слова: персонал, мотивація, матеріальна і нематеріальна мотивація, інновація, процес впровадження

Анотація

У статі проведено огляд основних методів мотивації персоналу, які застосовуються в сучасних організаціях, пояснена необхідність у змінах в існуючій мотиваційній системі. Також наведені    рекомендації                 щодо                розробки               та    впровадження інноваційних методів мотивації персоналу, які можуть бути застосовані в системах стратегічного та оперативного управління підприємствами.

Посилання

1. Добролюбов Е.А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала // Банковские технологи. – 2002. – № 3. – С. 41-44.

2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.

3. Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда: Учебн. пособие. − М.: ГУ ВШЭ, 2004. − 546 с.

4. Тростянецька Е.В. Удосконалення кадрового планування на підприємстві // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Вип. 54. – Одеса: ОНМУ, 2016. – С.131-143.

5. Вербицька Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://ena. lp. edu.ua:8080/bitstream/ntb/13833/1/3_1015_Vis_ 727_ Menegment.pdf

6. Старцева В.Н. Внедрение инновационных технологий мотивации персонала как научная и практическая проблема менеджмента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.nntu.ru/ trudy/ 2013/01/258265.pdf

7. Ровенська В.В. Мотивація персоналу в період економічної кризи [Електронний ресурс] // Режим доступу до статті: http://www.nbuv.gov.ua/ old_ jrn/ Soc_ Gum/Venu/2010_1/17.pdf

Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 528
Опубліковано
2016-12-23